Co je naším cílem?

Platforma spolupráce

Tvoříme databázi kontaktů    kreativních pracovníků ve školství      a kultuře v našem regionu

Kreativní vzdělávání

Organizujeme workshopy, setkání    a  programy, které podporují          tvůrčí přístupy a myšlení

Publikace

      Připravujeme publikaci Poprvé            v Horácké galerii pro MŠ a ZŠ       ve spolupráci se Školou Spolu

U dětí to začíná...

Proč právě kreativní učení a galerie? 

Kreativním učením se rozumí vzdělávání, ve kterém jsou umění a tvůrčí aktivity vědomě a cíleně užívány k rozvoji kompetencí, afektivních a kognitivních schopností, dovedností a znalostí dětí i dospělých.

I proto jsme se do toho dali! 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Vytvořte si webové stránky zdarma!