O projektu

CREDNET - Kreativní vzdělávání a networking

Platforma spolupráce

Ukazuje se, že aktuální situace po opětovném návratu do "normálního" života po kovidové pandemii v letech 2021 a 2022 vede k oživení vzájemných vztahů mezi pracovníky  v kultuře i ve školách na individuální bázi i v rámci odborných skupin; dosud však nedošlo k tomu, aby se stálí a noví zaměstnanci ze škol, kulturních institucí a organizací pracujících s dětmi pravidelně scházeli a blíže se poznávali díky společným aktivitám, vytvořili komunikační síť a v rámci této sítě spolupracovali či vytvářeli společné projekty. Projekt CREDNET proto vnímáme jako výzvu, reagující právě na tuto situaci a jak věříme, i na potřebu vzájemné spolupráce v postkovidovém období.

Vytvoření kreativní networkingové skupiny vidíme jako první krok k systematické, dlouhodobé a úzké spolupráci mezi školami, organizacemi pracujícími s dětmi a kulturními institucemi v čele s Horáckou galerií. Tato síť je zatím koncipována jako národní s akcentem na oblast Horácka  a Vysočiny, do budoucna však může být vytvořena síť mezinárodní jakožto platforma pro spolupráci a sdílení dobré praxe. 

Projekt CREDNET s podtitulem Kreativní vzdělávání a networking se dá jednoduše shrnout do tří výstižných slov: networking, vzdělávání a inspirace. Tak jsou koncipovány i hlavní tři cíle tohoto desetiměsíčního projektu:

1) Vytvořit platformu pro spolupráci Horácké galerie, škol a dalších kulturních institucí v Novém Městě na Moravě a blízkém okolí (cca v dojezdovém okruhu do 80 km);

2) vytvořit (společně učitelé, kurátoři a edukátoři) a pilotně ověřit vzdělávací programy pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ) v Horácké galerii, navazující na stálou expozici - obrazárnu Horácké galerie;

3) vytvořit webovou stránku a inspirativní publikaci s názvem Poprvé v Horácké galerii, určenou pro učitele mateřských a základních škol; jde o aktivitu, která navazuje na roční spolupráci s lesní Školou Spolu v Novém Městě na Moravě v období školního roku 2021/2022.

Vytvořte si webové stránky zdarma!